Home » » Profil penyanyi Heela (Shahila Shariff)

Profil penyanyi Heela (Shahila Shariff)

Biodata Profil Heela

Nama penuh: Shahila Shariff

Tarikh lahir : 8 September 1993

Umur: 18 tahun

Bangsa: Melayu

Agama: Islam

Email: heela93@yahoo.com

Facebook: hella_monica@yahoo.comProfil penyanyi Heela (Shahila Shariff) @ Lirikami

 
◄Design by Lirikami