Home » » Lirik Ika Sawoku - Jimmy Palikat

Lirik Ika Sawoku - Jimmy Palikat

Ika Sawoku - Jimmy Palikat

Kouhangan nopo iti ginawo ku
Ingga noh suai ika noh songulun
Gompion ku ika gisom kapatayon ku
Iri noh batos ku kumaa dika

Koupusan ku koginawaan ku
koruhang do koposion ku
Monginsasamod do ginawoku
Soira oku id kolunguyan

Tambalut ku mihad om nogi kounsikahan
Mamaboh koingoritan koposion diti
Pointoning koh doho
au insan ababasan
iri noh batos nu kumaa doho

ika sawoku Koupusan ku
koginawaan do ginawo ku
kotumbayaai noh diti borosku
guminawo dika sogigisom

Lirik Ika Sawoku - Jimmy Palikat @ Lirikami

 
◄Design by Lirikami